Condiții generale:

Regulamentul oficial este disponibil oricărei persoane interesate, pe site-ul www.ziua-astronomiei.ro, în perioada de desfășurare a Concursului. Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al Concursului ("Regulamentul oficial"). Înscrierea și participarea la concurs implică acceptul în totalitate de către participant a condițiilor prezentului regulament și a eventualelor decizii ulterioare ale organizatorilor.

Organizatorul concursului este:

Asociația Secular-Umanistă din România, cu sediul în București, cod de înregistrare fiscală 26661448.

Modalitate de participare:

Concursul se va desfășura pe site-ul www.ziua-astronomiei.ro și va consta în realizarea unui eseu video de 8-10 minute pe tema „Lumina și astronomia”, care să care să atingă următoarele puncte:
• importanța studierii luminii în studierea astronomiei
• instrumente optice utilizate în studiul astronomiei (tipuri de instrumente, istoria și evolutia acestor instrumente, principiile de funcționare a acestor instrumente)
• evoluția astronomiei în raport cu înțelegerea luminii și cu avansurile opticii
• opinie personală despre viitoarele descoperiri în domeniul astronomiei, bazate pe avansurile opticii și înțelegerea luminii.
Eseul video trebuie să fie însoțit de un transcript al materialului care să conțină sursele bibliografice pentru informații și pentru imagini.

Secțiunea Micul Astronom va consta în realizarea unui clip video maxim 5 minute minute în care să prezinte o carte de astronomie care le-a plăcut. Videoclipul trebuie să atingă următoarele puncte:
• prezentarea autorului;
• prezentarea cărții în sine;
• menționarea unor descoperiri din domeniu, din anii de după apariția cărții;
• motivarea deciziei personale de a alege această carte;
• opinie personală despre influența cărții și a autorului asupra tinerilor pasionați de astronomie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

• Înscrierea (prin completarea formularui pe siteul de concurs): 25 aprilie - 31 mai 2015
• Jurizarea: 1 - 14 iunie
• Anunțarea câștigătorilor: 15 iunie
• Festivitatea de premiere: 21 iunie

Criteriile de jurizare:


• acuratețea informațiilor: 30%
• coerența argumentării: 20%
• originalitatea: 30%
• opinia personală: 20%

Condiții de participare:

• Participanții trebuie să fie rezidenți români cu vârsta de maxim 21 de ani.
• Participanții cu vârste între 6-12 ani vor concura doar pentru premiul ”Micul Astronom”
• Materialele înscrise în concurs trebuie să fie originale și nepublicate anterior. Organizatorii concursului nu își asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv participantului în cauză. Materialele plagiate vor fi DESCALIFICATE iar concurenților li se va interzice participare la edițiile viitoare ale concursului. Dacă vor fi folosite citate, va trebui precizată sursa (fie cu link URL, fie cu nume carte, nume autor și număr pagină).
• Participanții sunt de acord ca eseurile și prezentările înscrise în concurs să fie făcute publice și folosite, cu menționarea autorului, în materiale electronice sau tipărite de către Organizatori fără nici un fel de plată aferentă, acord valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare către Organizatori pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.
• Nu pot participa la concurs angajații/membrii Asociației Secular-Umaniste din România și System Plus, rudele lor până la gradul doi inclusiv, precum și orice alte persoane care au legătură directă cu acest concurs.

Premii oferite:

Premiul I: Un laptop DELL XPS14 și un set de cărți
Premiul II: Un laptop HP CQ58-203SQ, o imprimantă HP D3000 și cartea ”Cosmos” de Carl Sagan
Premiul III: Un laptop HP CQ58-203SQ și cartea ”Cosmos” de Carl Sagan
Premiul Micul Astronom: Un set de cărți despre astronomie oferite de Editura Humanitas

Acordarea premiilor:

• Câștigătorii concursului vor fi deciși prin vot de către juriu pe baza clipurilor înscrise în concurs, urmărindu-se acuratețea științifică a informațiilor, oferirea unei opinii personale, originalitatea prezentării.
• În cazul în care juriul are indicii temeinice că o anumită prezentare este plagiat, concurentul în cauză va fi descalificat și nu va mai putea participa la nici o ediție viitoare a concursului.
• Câștigătorii concursului vor fi anunțați telefonic sau în scris. Lista cu câștigătorii concursului va fi de asemenea publicată pe site-ul www.ziua-astronomiei.ro.
• Pentru a fi validat drept câștigător, participantul are obligația de a prezenta Organizatorilor o copie după un document de identitate care să indice vârsta și rezidența. Numele declarat la înscrierea în Concurs trebuie să fie același cu cel din actul de identitate. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta un document de identitate la cererea Organizatorului atrage după sine, în mod automat, anularea premiului câștigat de către participant.
• Dacă se face dovada că unul sau mai mulți dintre câștigători nu îndeplinește/îndeplinesc condițiile de participare (legate de rezidență sau de limita de vârstă) sau nu contactează organizatorii pentru a-și revendica premiile în maximum 2 săptămâni de la publicarea acestora pe site, acesta/aceștia vor fi descalificați, iar juriul va alege alt/alți câștigător(i).
• Orice corespondență cu organizatorii care nu are legătură strictă cu concursul nu va fi luată în considerare. Înscrierile care nu corespund acestor reguli și condiții vor fi descalificate.
• Acordarea premiilor se poate face în cadrul unui eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele, localitatea în care domiciliază, eseul și prezentarea pot fi făcute publice și folosite în materiale promoționale de către Organizatori, fără nici un fel de plată aferentă.
• Intrarea în posesia premiilor poate fi realizată prin următoarele metode: prin participarea la festivitatea de premiere, prin deplasarea la sediul sponsorului sau prin curierat.
• În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este minor sau o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai cu acordul părintelui/reprezentantului legal; acesta din urmă având de semnat o declarație prin care Organizatorii sunt absolviți de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau alte pretenții de orice altă natură.
• Decizia organizatorilor în orice privință este finală și legală pentru toți participanții.

Sus