Regulament

CONDIȚII GENERALE:

Regulamentul oficial este disponibil oricărei persoane interesate, pe site-ul www.ziua-astronomiei.ro, în perioada de desfășurare a Concursului. Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al Concursului (“Regulamentul oficial”). Înscrierea și participarea la concurs implică acceptul în totalitate de către participant a condițiilor prezentului regulament și a eventualelor decizii ulterioare ale organizatorilor.

 

ORGANIZATORUL CONCURSULUI ESTE:

Asociația Secular-Umanistă din România, cu sediul în București, cod de înregistrare fiscală 26661448.

 

MODALITATE DE PARTICIPARE:

Concursul se va desfășura pe site-ul www.ziua-astronomiei.ro și va avea două secțiuni: Știință și Literatură SF. Participanții pot alege să participe la o secțiune sau la ambele. Concurenții de la secțiunea ”Știință” trebuie să realizeze un clip video de 4-5 minute pe una dintre temele ”Cum căutăm planete asemănătoare pământului?” sau ”Cum căutăm viață în univers?”. Concurenții de la secțiunea ”Literatură SF” trebuie să scrie o povestire de 3-5 pagini, tehnoredactată cu fontul Times New Roman 12 pct, spațiere 1.5, pe una dintre temele ”Extraterestrul meu preferat” (povestire scurtă în care să fie portretizată o formă de viață extraterestră) sau ”Colonii în Univers” (povestea primelor colonii umane în Univers). Concurenții trebuie să completeze formularul de înscriere pentru a putea participa la concurs.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 • Înscrierea (prin completarea formularului pe siteul de concurs): 21 aprilie – 1 septembrie 2018
 • Jurizarea: 2 septembrie – 9 octombrie 2018
 • Anunțarea câștigătorilor: 10 octombrie 2018
 • Festivitatea de premiere: 13 octombrie

CRITERIILE DE JURIZARE SECȚIUNEA ”ȘTIINȚĂ”:

 • corectitudinea științifică, durata videoclipului, existența bibliografiei, designul și cursivitatea prezentării

CRITERIILE DE JURIZARE SECȚIUNE ”LITERATURĂ SF”:

 • creativitatea, coerența ideilor, complexitatea (dezvoltarea personajelor și a conflictului, construcția universului și a dialogului), limbajul/exprimarea și originalitatea

MEMBRII JURIULUI

 • Florin Stanciu – genetician și scriitor SF,
 • Adrian Șonka – astronom
 • Marian Coman – editor la Editura Nemira
 • Anca Bontaș – profesor de biologie, vicepreședinte ASUR

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 • Participanții trebuie să fie rezidenți români cu vârsta de 9-18 ani.
 • Materialele înscrise în concurs trebuie să fie originale și nepublicate anterior. Organizatorii concursului nu își asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv participantului în cauză. Materialele plagiate vor fi DESCALIFICATE iar concurenților li se va interzice participare la edițiile viitoare ale concursului. Dacă vor fi folosite citate, va trebui precizată sursa (fie cu link URL, fie cu nume carte, nume autor și număr pagină).
 • Participanții sunt de acord ca nuvele și clipurile video înscrise în concurs să fie făcute publice și folosite, cu menționarea autorului, în materiale electronice sau tipărite de către Organizatori fără nici un fel de plată aferentă, acord valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare către Organizatori pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.
 • Nu pot participa la concurs angajații/membrii Asociației Secular-Umaniste din România, System Plus, Editura Nemira și Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, rudele lor până la gradul doi inclusiv, precum și orice alte persoane care au legătură directă cu acest concurs.

PREMII

Premiul I – TBD

Premiul II – TBD

Premiul III – TBD

ACORDAREA PREMIILOR:

 • Câștigătorii concursului vor fi deciși prin vot de către juriu pe baza materialelor înscrise în concurs, urmărindu-se criteriile menționate mai sus.
 • În cazul în care juriul are indicii temeinice că o anumită prezentare este plagiat, concurentul în cauză va fi descalificat și nu va mai putea participa la nicio ediție viitoare a concursului.
 • Câștigătorii concursului vor fi anunțați telefonic sau în scris. Lista cu câștigătorii concursului va fi de asemenea publicată pe site-ul www.ziua-astronomiei.ro.
 • Pentru a fi validat drept câștigător, participantul are obligația de a prezenta Organizatorilor o copie după un document de identitate care să indice vârsta și rezidența. Numele declarat la înscrierea în Concurs trebuie să fie același cu cel din actul de identitate. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta un document de identitate la cererea Organizatorului atrage după sine, în mod automat, anularea premiului câștigat de către participant.
 • Dacă se face dovada că unul sau mai mulți dintre câștigători nu îndeplinește/îndeplinesc condițiile de participare (legate de rezidență sau de limita de vârstă) sau nu contactează organizatorii pentru a-și revendica premiile în maximum 2 săptămâni de la publicarea acestora pe site, acesta/aceștia vor fi descalificați, iar juriul va alege alt/alți câștigător(i).
 • Orice corespondență cu organizatorii care nu are legătură strictă cu concursul nu va fi luată în considerare. Înscrierile care nu corespund acestor reguli și condiții vor fi descalificate.
 • Acordarea premiilor se poate face în cadrul unui eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele, localitatea în care domiciliază, eseul și prezentarea pot fi făcute publice și folosite în materiale promoționale de către Organizatori, fără nici un fel de plată aferentă.
 • Intrarea în posesia premiilor poate fi realizată prin următoarele metode: prin participarea la festivitatea de premiere sau prin curierat.
 • În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este minor sau o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai cu acordul părintelui/reprezentantului legal; acesta din urmă având de semnat o declarație prin care Organizatorii sunt absolviți de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau alte pretenții de orice altă natură.

Decizia organizatorilor în orice privință este finală pentru toți participanții.